Day

Kerajaan Usah Tunduk Tuntutan COMANGO

Pada 24 Oktober 2013 ini Malaysia akan menghadapai sesi Semakan Berkala Sejagat (Universal Periodic Review) (UPR) di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva Switzerland. Dalam sesi tersebut Malaysia akan dinilai berkaitan dengan pencapaian hak asasi manusianya.

See More