Day

PPMM hantar pasukan kaji sejarah perundangan negara di Arkib Parlimen Britain, Arkib United Kingdom dan Perpustakaan British

SEJAK kebelakangan ini terda-pat pelbagai pihak yang cuba mentafsirkan undang-un-dang berdasarkan pemahaman mereka sendiri melalui pembacaan peruntukan statut sahaja. Undang-undang mempunyai pelbagai kaedah untuk mentafsirkannya. […]

See More