By

Peguam Muslim Menulis: Tingkat profesionalisme peguam syarie

Peguam syarie adalah satu bidang profesional dan setiap negeri di Malaysia mensyaratkan pengamal undang-undang syariah mempunyai kelayakan asas iaitu Ijazah Sarjana Muda Syariah dan sijil tambahan lain seperti Diploma Syariah dan Amalan Guaman (DSLP) atau Diploma Lepasan Ijazah dan Amalan (DLSA) dari universiti tempatan atau luar negara yang diiktiraf kerajaan.

See More

JAWAPAN BALAS KEPADA SURAT DITULIS OLEH 25 ORANG KENAMAAN

Setelah meneliti surat hasil tulisan 25 orang kenamaan bertajuk “Keperluan kepada Proses Rundingan” dalam suratkhabar bahasa Inggeris bertarikh 8hb Disember 2014, KAMI, sebuah kumpulan organisasi prihatin, dan mewakili pihak ahli kami merasa terpanggil memberi jawapan balas kepada kenyataan membimbangkan terkandung dalam surat tersebut.

See More

RESPONSE TO LETTER WRITTEN BY 25 EMINENT CITIZENS

Having read the letter written by the 25 eminent people entitled “Need for Consultative Process’ in an english newspaper dated 8th December 2014, WE, a group comprising of concerned bodies and on behalf of our members felt compelled to respond to the disturbing statements raised in the said letter.

See More

TRAGEDI MH370

Persatuan Peguam Peguam Muslim Malaysia (PPMM) menzahirkan rasa sedih dan simpati kepada seluruh keluarga, sahabat handai, rakan taulan penumpang dan krew MH 370 yang telah diisytiharkan berakhir oleh Perdana Menteri Malaysia

See More

TEKAD MENGARUSPERDANA SYARIAH

Secara etimologi syariah bererti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambaNya. Ia juga bermakna jalan yang  menuju sumber air.  Secara terminologi pula syariah bermaksud penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai dengan ajaran Islam yang berkait dengan masalah ibadah umum dan khusus yang dinisbahkan kepada sumber-sumber hukum Islam.

See More

Kerajaan Usah Tunduk Tuntutan COMANGO

Pada 24 Oktober 2013 ini Malaysia akan menghadapai sesi Semakan Berkala Sejagat (Universal Periodic Review) (UPR) di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva Switzerland. Dalam sesi tersebut Malaysia akan dinilai berkaitan dengan pencapaian hak asasi manusianya.

See More
1 4 5 6